Blog Sayfası

HomeCategory 1Bidat Nedir ?

Bidat Nedir ?

BİD’AT

Bidat, İslam şeriatında aslı olmayan bir şeyi icad etmek demektir. Kim dinde bidat icad ederse o kimse sapıktır. Bidatın iyisi kötüsü yoktur. Şunlar bid’attır:


a- Şirk olan bidat.
Ölülerden yardım istemek, Allah’tan (c.c.) başkasına kurban kesmek, adak adamak vb.

b- Haram olan bidat. Mezarlar üzerine bina yapmak, buraları süsleyip mescid edinmek vb.

c- Tahrimen mekruh olan bidat: Kandil geceleri ve mevlid vb.

d- Tenzihen mekruh olan bidat: Her namazdan sonra musafaha yapmak vb.

Ekonomi, endüstri vb. konulardaki teknik yenilikler bid’at değildir, bu bağlamda değerlendirilemez, bilakis müslümanların faydasına olduğu için helal ve sevaptır. Eşya da aslolan mübahlıktır. Bu yüzden haram olduğuna dair kesin bir delil bulunmayan şeyler helaldir. Ayrıca vücuda fayda veren şey helal, zarar veren şey de haramdır. Ayrıca harama sebep ve vesile olmak da haramdır.

Written by

The author didnt add any Information to his profile yet

Leave a Comment