Category : Category 1

HomeArchive by Category Category 1

Kabe’nin Tarihçesi

“Bir zamanlar İbrahim, İsmail ile beraber Beytullah’ın temellerini yükseltiyor. (şöyle diyorlardı) Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur: Şüphesiz sen işitensin, bilensin”. (Bakara Suresi - 127) Kabe’nin yapılışı hakkındaki rivayetlere göre,  Adem (a.s) ile Havva (a.s) cennetten çıkarıldıkları vakit yeryüzünde Arafat’ta buluşurlar, beraberce batıya doğru yürürler. Kabe’nin bulunduğu yere gelirler. Bu esnada
Continue Reading

Bidat Nedir ?

BİD'AT Bidat, İslam şeriatında aslı olmayan bir şeyi icad etmek demektir. Kim dinde bidat icad ederse o kimse sapıktır. Bidatın iyisi kötüsü yoktur. Şunlar bid'attır: a- Şirk olan bidat. Ölülerden yardım istemek, Allah'tan (c.c.) başkasına kurban kesmek, adak adamak vb. b- Haram olan bidat. Mezarlar üzerine bina yapmak, buraları süsleyip mescid edinmek vb. c-
Continue Reading

Tağut Nedir ?

TAĞUT Tağutun kelime anlamı haddini aşan mahluk demektir. Şer'i anlamı ise; Allah (c.c.) ve Rasulüne (s.a.v.) itaatten alıkoyan, Allah'tan (c.c.) başka ibadet edilen herşeydir. Tağutların başı beş tanedir: İnsanları Allah'tan (c.c.) başkalarına ibadete çağıran şeytan. İnsanları Allah'ın (c.c.) hükmünden başka hükümlerle muhakeme olmaya zorlayan ve Allah'ın (c.c.) hükümlerini değiştiren zalim idareciler. Allah'ın (c.c.)
Continue Reading

Şirk Nedir ?

ŞİRK Şirk, Allah'a (c.c.) ortak koşmak demektir. Şirk üç türlüdür. Büyük şirk, küçük şirk, gizli şirk. 1-)Büyük Şirk: İnsanı İslam dininden çıkarır. Yapılan bütün salih amelleri boşa çıkarır. Tevbe edilmeden ölündüğü takdirde sahibini Cehennemde ebedi kalmaya götürür. Şirkin dışındaki günahların bağışlanması Allah'ın (c.c.) dilemesine kalmıştır. Allah (c.c.) şirk koşmadan ölen kişiyi, dünya
Continue Reading

Tevhid Nedir ?

TEVHİD Tevhid, Allah'ı (c.c.) zatında, fiillerinde, isim ve sıfatlarında birleyip, bütün ibadetleri yalnızca O'na yapmaktır. Tevhid şu üç çeşidi ile bir bütündür. 1-)Rububiyyet Tevhidi: Allahu Teala'nın yaratan, sahip olan, öldüren, yaşatan, dirilten, rızıklandıran, yöneten, fayda ve zarar veren, dualara icabet eden, kaza ve kaderi takdir eden olduğuna inanmaktır. Rasulullah'ın (s.a.v.) dönemindeki müşrikler tevhidin bu
Continue Reading

İbadet Nedir ?

İBADET İbadetin kelime anlamı; boyun eğmek, itaat etmek, küçüklüğünü kabul etmek demektir. Şer'i manası ise; Allah'ın (c.c.) sevdiği, kabul ettiği, razı olduğu, bütün gizli-açık ameller ve sözlerdir. Bazı ibadet türleri; İman, islam, ihsan, dua, korkmak, ummak, umut etmek, tevekkül etmek, sevmek, gönülden saygı duymak, yönelmek, yardım istemek, sığınmak, yardımına çağırmak, kurban kesmek, adak
Continue Reading