Blog Sayfası

HomeKütüphaneEbu Nuh / Müşriklerin Kestiği Etler

Ebu Nuh / Müşriklerin Kestiği Etler

önsöz

 

Öncelikle bu risaleyi yazmadan önce soru ve cevap şeklinde olmasını uygun ve öğretici gördük. Gerek Cibril’in u Peygamber ﷺ  ‘ e gelip soru sorarak sahabeye dini öğretmesi[1], gerekse Bedevilerin  gelip Peygamber ﷺ ‘ e soru sormaları sonucu Sahabenin dini bu şekilde öğrenmesini kendimize delil aldık. Ve bu risalede konuyla alakalı kavramların soru cevap şeklinde açıklanmasını uygun gördük.

 

Bu yöntem bilmeyen Müslümanlar için ve konunun daha iyi anlaşılması ve fehm edilmesi için faydalı olacaktır.

 

Ve yine, bu konuyla alakalı bazı çevirilerden faydalandık. Bunlardan Müslüman olanlara Allah (Azze ve Celle)  ecirlerini versin, Müslüman olmayanlara ise Allah (Azze ve Celle) hidayet etsin.

        bu ameldeki gayemiz

 

Bu risaledeki gayemizi kısaca özetlersek şunları söyleyebiliriz: Her şeyden önce amacımız ortada bir şey yokken bir şeyler yazıp zaman kaybetmek ve kaybettirmek değildir. Bundan Allah’a (Azze ve Celle) sığınırız. Ortada bir şey yokken Müslümanların gündemini meşgul etmek de değildir. Çünkü bu, Selef’in Menheci değildir.

Selef gereksiz kitap veya risale telif etmekten sakınmış ve bundan sakındırmıştır. Mesela İmam Ahmed’in (Rahimehullah) şöyle dediği gibi:

Ne zaman ki insanlar kitaplara yöneldiler, Sünneti ve Sahabenin sözlerini terk ettiler. ‘[2]

 

Ancak Müslümanlar arasında tehlikeli fitneler çıktığı zaman, onların kafalarındaki şüpheleri yok etmek için bazı risaleler telif etmek zorunda kalmıştır.

Bunun bir örneği de ;  er-Red ‘ale’l-Cehmiyye” diye yazdığı risaledir. Burada bir çok meseleye ışık tutmuş ve Müslümanların kafasındaki şüpheleri gidermiştir. Allah (Azze ve Celle) ’ye hamd olsun.

 

Bizimde buradaki gayemiz, yıllardır Müslümanlar arasında olan bu (Müşriklerin kestiği etler) ihtilaf konusunda, en azından Allah (Subhanehu Teala) ’nın izniyle aydınlanmak isteyenlere yardımcı olmaktır.

Başarı ve Güç Allah (Azze ve Celle) ’dendir.

 

 

[1] Cibril Hadisi: Ömer İbnu’l-Hattab (Radıyallahu Anh) şöyle dedi:

Bir gün Rasulullah ﷺ  ’in huzurunda bulunduğumuz sırada, elbisesi beyaz mı beyaz, saçları siyah mı siyah, üzerinde yolculuk eseri bulunmayan ve hiçbirimizin tanımadığı bir adam çıkageldi. Peygamber’in ﷺ  yanına sokuldu, önüne oturdu, dizlerini Peygamber’in ﷺ  dizlerine dayadı, ellerini (kendi) dizlerinin üstüne koydu ve Ey Muhammed ﷺ  , bana İslam’ı anlat! dedi.(Muslim, İman 1, 5. Ayrıca bk. Buhari, İman:37

Tirmizi İman 4; Ebu Davud, Sünnet 16; Nesai, Mevakit 6.)

[2] (Mesail,Ahmed Bin Hanbel-;1/437)

Ebu Nuh’un Müşriklerin Kestiği Etler Adlı Eserini Pdf Olarak İndirmek İçin Tıklayınız…                                                                                            
                                                                            wonderful-pdf-icon-logo-6

Ayrıca Archive.org’dan Pdf Olarak Okumak İçin Tıklayınız… Pdf Olarak İndirmek İçin Mouse’nuzun Sağ Tuşunu Tıklayıp Bağlantıyı Farklı Kaydet’i Tıklayınız…  

 

wonderful-pdf-icon-logo-6

 

Written by

The author didnt add any Information to his profile yet

Leave a Comment