Video İzle

Kitap Oku / Kitap İndir

İmam Nevevi Kırk Hadis Oku

İmam Nevevi 'nin Kırk Hadis Adlı Eserini Pdf Olarak Okumak İçin Tıklayınız... Pdf Olarak İndirmek İçin Mouse'nuzun Sağ Tuşunu Tıklayıp Bağlantıyı Farklı Kaydet'i Tıklayınız...      

Sahih Muslim Oku

İmam Muslim'in Sahih-i Muslim Adlı Eserini Pdf Olarak Okumak İçin Tıklayınız... Pdf Olarak İndirmek İçin Mouse'nuzun Sağ Tuşunu Tıklayıp Bağlantıyı Farklı Kaydet'i Tıklayınız...                                                                

Kur'an-ı Kerim Kırık Meal Oku

Fatiha Suresi

1. Ayet بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ Arabcası Okunuşu Mânası بِسْمِ اللّٰه bismillahi Allah celle celaluhu 'nun İsm-i Şerifi ile (başlarım) الرَّحْمٰنِ er-rahman Öyle Allah-u Teâla ki Rahman [kullarına acımakta en üst seviyede] الرَّحيم er-rahim yine öyle Allah-u Teâla ki Rahim [kullarına gerçek bol nimet verici] 2. Ayet اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمينَ Arabcası Okunuşu Mânası اَلْحَمْدُ el-hamdü Medh-ü Sena olunmak, Övülmek   لِلّٰهِ lillahi Allah celle celaluhu 'na mahsusutur  رَبِّ الْعَالَمينَ rabbil âlemin öyle Allah-u Teâla ki Bütün Âlemlerin

Sahabe Hayatı

Ömer bin Hattab Radıyallahu Anh

Peygamberlik güneşinin kâinatı aydınlatmasının üzerinden altı yıl geçmişti. Şirk ile tevhid arasındaki mücadele her geçen gün daha da artıyordu. İman sa­fına geçenlerin sa­yısı arttıkça, müşriklerin baskı ve zulümleri de o nispette artı­yordu. Rasulullah (s.a.v) İslam’ın kuvvetlenmesi ve Müslümanların zulüm ve işkenceden kurtulması için çareler arıyordu. Bu maksatla, bir grup Müslümanın

Ebû Bekir Radıyallahu Anh

Ebû Bekir (r.a), islam davası uğrunda eşsiz bir fedakârlık örneği ve sadakat tim­sali olmuştur. Hayatı baştan sona ahlak, fazilet ve yüce insanlık örnekleriyle do­ludur. Ebû Bekir (r.a), henüz peygamberlik güneşinin dünyamızı aydınlatmadı­ğı o vah­şet devirlerinde bile, içi aydınlık bir şahsiyetti. Hayatında bir kere olsun cansız ve şuur­suz, ne kendilerine ne de başkasına

Bidat Nedir?

BİD’AT
Bidat, İslam şeriatında aslı olmayan bir şeyi icad etmek demektir. Kim dinde bidat icad ederse o kimse sapıktır. Bidatın iyisi kötüsü yoktur. Şunlar bid’attır:


a- Şirk olan bidat.
Ölülerden yardım istemek, Allah’tan (c.c.) başkasına kurban kesmek, adak adamak vb.
b- Haram olan bidat. Mezarlar üzerine bina yapmak, buraları süsleyip mescid edinmek vb.

c- Tahrimen mekruh olan bidat: Kandil geceleri ve mevlid vb.
d- Tenzihen mekruh olan bidat: Her namazdan sonra musafaha yapmak vb.
Ekonomi, endüstri vb. konulardaki teknik yenilikler bid’at değildir, bu bağlamda değerlendirilemez, bilakis müslümanların faydasına olduğu için helal ve sevaptır. Eşya da aslolan mübahlıktır. Bu yüzden haram olduğuna dair kesin bir delil bulunmayan şeyler helaldir. Ayrıca vücuda fayda veren şey helal, zarar veren şey de haramdır. Ayrıca harama sebep ve vesile olmak da haramdır.

Tağut Nedir ?

TAĞUT Tağutun kelime anlamı haddini aşan mahluk demektir. Şer’i anlamı ise; Allah (c.c.) ve Rasulüne (s.a.v.) itaatten alıkoyan, Allah’tan (c.c.) başka ibadet edilen herşeydir. Tağutların başı beş tanedir: İnsanları Allah’tan (c.c.) başkalarına ibadete çağıran şeytan. İnsanları Allah’ın (c.c.) hükmünden başka hükümlerle muhakeme olmaya zorlayan ve Allah’ın (c.c.) hükümlerini değiştiren zalim idareciler. Allah’ın (c.c.) indirdiklerinden başka hükümlerle hükmedenler. Gaybı bildiğini iddia eden kişiler. Kendisine ibadet edilen ve buna rıza gösterenler. İslam’da hüküm koyma yetkisi yalnızca Allah’a (c.c.) aittir. Allah’ın (c.c.) bu konuda hiçbir ortağı yoktur.

Resim Galerisi