Tag : islam

HomePosts Tagged islam

Ebu Nuh – Müşriklerin Kestiği Etler

Müşriklerin Kestiği Etler Ebu Nuh   w w w . T a i f e t u l m a n s u r a . com     iÇiNDEKiLER       Önsöz & Bu Ameldeki Gayemiz………...………………..……..……...…6   1   Soru 1: Müşrik kimdir?…………………...……………...……8   2   Soru 2: Müşriklerin kestiği etler haram mıdır ?......................9   3   Soru 3: Mecusi kime denir? Ve Mecusi’lik nasıl bir

Tevhid Nedir ?

TEVHİD Tevhid, Allah'ı (c.c.) zatında, fiillerinde, isim ve sıfatlarında birleyip, bütün ibadetleri yalnızca O'na yapmaktır. Tevhid şu üç çeşidi ile bir bütündür. 1-)Rububiyyet Tevhidi: Allahu Teala'nın yaratan, sahip olan, öldüren, yaşatan, dirilten, rızıklandıran, yöneten, fayda ve zarar veren, dualara icabet eden, kaza ve kaderi takdir eden olduğuna inanmaktır. Rasulullah'ın (s.a.v.) dönemindeki müşrikler tevhidin bu
Continue Reading