Tag : sahabe

HomePosts Tagged sahabe

Sa’d bin Muaz Radıyallahu Anh

Sa’d bin Muâz (r.a.) kısa dünya hayatının sadece altı yılını Müslüman olarak ge­çirmesine rağmen, büyük hizmetlere vesile olan ve Rasulullah (s.a.v) için, “Ensar içinde en sevgili olma” şerefini kazanan bir sahabidir. Sa’d bin Muaz (r.a), Evs kabilesinin Eşhel kolunun reisi olmakla birlikte, umumi manada Evs’in reisliği de onun üzerindeydi. Rasulullah’ın (s.a.v)
Continue Reading

Ebû Ubeyde bin Cerrah Radıyallahu Anh

Dünyada iken cennetle müjdelenen 10 sahabeden (Aşere-i Mübeşşere) birisi olan Ebû Ubeyde bin Cerrah (r.a.), İslam’a ilk gönül verenlerdendi. Asıl ismi “Âmir,” künyesi “Ebû Ubeyde”dir. Dedesine nispetle de “Ebû Ubeyde bin Cerrah” olarak meşhur olmuş­tur. Sülalesi yedinci karında Rasulullah’a (s.a.v) ulaşmaktadır. Rasulullah (s.a.v); “Her ümmetin bir emini vardır. Bu İslam ümmetinin de
Continue Reading

Osman Bin Affan Radıyallahu Anh

Rasulullah'ın (s.a.v) üçüncü halifesi, hayâ ve edep numunesi Osman (r.a), hayatta iken cennetle müjdelenen sahabelerden biriydi. Ebû Bekir (r.a), ilk defa eski samimi dostlarını ziyaret ederek hak dini onlara anlatmaya başlamıştı. Bu dost­larından biri de Osman’dı (r.a). Osman (r.a) yaradılıştan halim selim, iyi ahlaklı ve dürüst bir şahsiyetti. İslam’ı kabule
Continue Reading