Blog Sayfası

HomeCategory 1Tağut Nedir ?

Tağut Nedir ?

TAĞUT

Tağutun kelime anlamı haddini aşan mahluk demektir.
Şer’i anlamı ise; Allah (c.c.) ve Rasulüne (s.a.v.) itaatten alıkoyan, Allah’tan (c.c.) başka ibadet edilen herşeydir.

Tağutların başı beş tanedir:

  • İnsanları Allah’tan (c.c.) başkalarına ibadete çağıran şeytan.
  • İnsanları Allah’ın (c.c.) hükmünden başka hükümlerle muhakeme olmaya zorlayan ve Allah’ın (c.c.) hükümlerini değiştiren zalim idareciler.
  • Allah’ın (c.c.) indirdiklerinden başka hükümlerle hükmedenler.
  • Gaybı bildiğini iddia eden kişiler.
  • Kendisine ibadet edilen ve buna rıza gösterenler.

İslam’da hüküm koyma yetkisi yalnızca Allah’a (c.c.) aittir. Allah’ın (c.c.) bu konuda hiçbir ortağı yoktur. Kim Allah’ın (c.c.) hükümleri dışında hüküm koyarsa; örneğin, içki, kumar, faiz, zina vb. Ya da Allah’ın (c.c.) diğer haram kıldığı şeyleri serbest bırakırsa, bu çağda hırsızın elinin kesilmesinin gerekmediğini söyler, ergen kızların başı örtülü olarak okumasını ve çalışmasını yasaklarsa o kimse ben ilahım demese bile ilahlık ve rabblik iddia etmiş ve dolayısıyla tağut olmuş olur. Bu kişinin namaz kılıp, oruç tutmasının hiçbir önemi yoktur. Bir kişinin müslüman olabilmesi için tağutu reddetmesi şarttır. Tağutu reddetmeyen kişi müslüman olamaz. O halde tağutu çok iyi bilmemiz gerekiyor ki onu reddedebilelim.

Written by

The author didnt add any Information to his profile yet

Leave a Comment